Použitie

illbruck ME500 TwinAktiv je fólia určená pre utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripojovacej škáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priestupnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu TwinAktiv EW je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov.

Hlavné prednosti

- Jedna fólia pre interiér a exteriér
- pre vnútorné i vonkajšie utesnenie škáry jedna fólia
- TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie pre všetky bežné tvary detailov
- premenlivá hodnota sd
- záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie škáry

Materiál

Fólia je tvorená tkanou látkou odolnou proti pretrhnutiu a polyetylénovým kopolymérom. Produkt je vybavený samolepiacou vrstvou určenou pre aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa fólia upevňuje pomocou butylového pruhu, alebo môže byť prilepená lepidlom SP025 alebo možno dodať aj fóliu vybavenú perlinkou, ktorá sa vkladá do čerstvého lepidla.

Prevedenie

- Samolepiaci výrobok navinutý v roli s možnosťou výberu metódy upevnenia na stenu:
S butylom

- Bez butylu pre pripevnenie pomocou lepiaceho tmelu napr SP025
S perlinkou